Blog: Heeft u nog vrije ruimte in de WKR?

In deze periode van stijgende prijzen en hoge energie lasten zoeken werkgevers naar mogelijkheden om hun personeel belastingvrij tegemoet te komen. De vrije ruimte in de WKR kan een oplossing bieden. 

Wat is de ruimte?

Dit jaar is de vrije ruimte 1,7% voor een loonsom tot € 400.000. Voor het meerdere is het percentage 1,18%. Bij overschrijding van de totale vrije ruimte is de werkgever een eindheffing verschuldigd van 80%.

Volgend jaar, 2023, wordt de vrije ruimte verruimd. Het percentage van 1,7% wordt tijdelijk verhoogd naar 3%. Dit voornemen heeft het kabinet op Prinsjesdag bekendgemaakt. Dit jaar (2022) is er derhalve minder ruimte dan volgend jaar, maar dat neemt niet weg dat voor het einde van het jaar nog gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare ruimte.

Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling, kunnen werkgevers allerlei zaken belastingvrij aan hun personeel vergoeden. Niet alle vergoedingen en verstrekkingen verminderen de vrije ruimte. Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen zijn zogenaamd gericht vrijgesteld. De gericht vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen zijn bijvoorbeeld:

  • reiskosten (incl. woon-werkverkeer);
  • thuiswerken;
  • tijdelijke verblijfskosten en maaltijden;
  • een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen.

 

Wat valt wel in de vrije ruimte? Enkele voorbeelden: 

  • geldbedragen als een bonus;
  • kerstpakketten;
  • fietsplan of een elektrische fiets;

thuiswerkvergoeding of een vergoeding van het internet thuis. 

Eindheffing 80%

Een werkgever die meer uitkeert dan het bedrag van de vrije ruimte, betaalt over het meerdere 80% belasting via de eindheffing. Toch kan dit fiscaal aantrekkelijk zijn. Een voorbeeld.

Een werknemer ontvangt een netto bonus voor de gestegen energielasten van € 500. Bij voldoende ruimte in de WKR bedragen de loonkosten € 500. Is er te weinig vrije ruimte aanwezig en valt deze € 500 volledig erbuiten, dan zijn de loonkosten inclusief 80%-eindheffing € 900. Wanneer deze netto bonus naar een bruto bedrag gebruteerd wordt via het regulier loon, dan zijn de loonkosten € 1.049. 

Welk bedrag aan vergoedingen is fiscaal in ieder geval gebruikelijk!

Vergoedingen en/of bonussen tot € 2.400 per werknemer per jaar worden door de Belastingdienst toegestaan en kunnen in de vrije ruimte belastingvrij worden vergoed.

Hogere prijzen compenseren

De achtergrond van de verhoging in 2023 is de (fors) gestegen inflatie. Door een vergroting van de vrije ruimte kan een werkgever desgewenst zijn personeel geheel of gedeeltelijk compenseren voor gestegen prijzen. Dat geldt natuurlijk ook voor 2022, ook al is de ruimte kleiner. 

Eert Hans de Vries - Teamleider HR++/ HR-adviseur
Eert Hans de Vries
Teamleider HR++/ HR-adviseur

Meer weten over HR++?

De vrije ruimte voor uw personeel laten berekenen?
De medewerkers van onze HR++ afdeling helpen u graag om optimaal gebruik te maken van de WKR.

Contact