Heeft u werknemers in dienst die normaal lastig aan werk komen? Dan heeft u mogelijk recht op het loonkostenvoordeel (LKV). Een subsidie die behoorlijk op kan lopen. Het LKV is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Voor deze werknemers krijgt u subsidie

Het gaat vooral om de volgende groepen werknemers die bij u nieuw in dienst treden:

  • werknemers van 56 jaar en ouder met een uitkering;
  • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  • werknemers met een arbeidsbeperking.

Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

Zo regelt u de subsidie

Neemt u één of meerdere werknemers uit deze groepen in dienst? U ontvangt het LKV dan niet automatisch. Uw werknemer moet hiervoor een doelgroepverklaring LKV bij het UWV aanvragen binnen drie maanden na indiensttreding. U kunt vervolgens deze doelgroepverklaring aan ons doorgeven. Wij zorgen er dan voor dat de codering voor het LKV meegaat in de maandelijkse loonaangifte. Het LKV heeft altijd een maximale looptijd. Vaak is dit drie jaar, startend vanaf het moment dat deze werknemer in dienst getreden is.

De hoogte en duur van het LKV

De hoogte en duur van het LKV hangt af van de doelgroep waar de werknemer bij hoort. Op dit moment zijn de bedragen als volgt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recht op een LKV-subsidie? Wij houden het voor u ook in de gaten!

Het is vaak niet duidelijk of een nieuwe werknemer aan de voorwaarden voldoet voor de LKV-subsidie. Aangezien het hier om forse, jaarlijkse subsidiebedragen gaat, voeren wij elke maand  een controle bij al onze klanten uit of nieuwe werknemers voldoen aan de voorwaarden van deze LKV subsidie. Hiervoor analyseren wij de personeelsbestanden van onze klanten en voeren wij controles uit in het doelgroepregister van het UWV.

We doen deze controle op basis van no cure, no pay. Sporen we een LKV-subsidie op waarvan u nog niet op de hoogte was, wat kan leiden tot een maximale subsidie van € 6.000 per kalenderjaar, dan brengen wij hiervoor € 250 in rekening. Wilt u liever niet dat we deze maandelijkse LKV-scan uitvoeren? Laat het dan weten aan uw vaste contactpersoon voor de salarisverwerking.

  • Nieuwe werknemers in dienst die normaal lastig aan werk komen? Dan heeft u misschien recht op de LKV-subsidie.
  • Wij checken ook maandelijks of nieuwe werknemers mogelijk in aanmerking komen voor deze subsidie. Wilt u die check niet? Laat het ons dan weten.
  • Heeft u recht op LKV-subsidie? Laat uw werknemer dan binnen drie maand een doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV.
  • Lever de doelgroepverklaring bij ons in, dan verwerken wij het in uw loonaangifte.
Anna Deen-Houwing - Salarisadministrateur
Anna Deen-Houwing
Salarisadministrateur

Heeft u vragen over deze subsidie of vraagt u zich af of u in aanmerking komt? We denken graag mee en helpen u verder! Neem contact op met uw vaste contactpersoon voor de salarisverwerking of stuur een e-mail onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer naar [email protected]

Ook kansen benutten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
  • Altijd up to date
  • Verhalen van ondernemers
  • Tweewekelijks in je mail