In 2023 is het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon van een Directeur-grootaandeelhouder (DGA) € 51.000. Dat is € 3.000 meer dan in 2022. Dat lag in de lijn der verwachting vanwege de hoge inflatie en loonstijgingen. Het gebruikelijk loon is wettelijk vastgelegd om te voorkomen dat een DGA zichzelf te weinig loon uitkeert. Zoals het begrip al aangeeft, gaat het om een loon dat past bij de werkzaamheden van een DGA.

Een DGA kan meer verdienen dan het standaardbedrag

Het is niet zo dat elke DGA automatisch het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon mag hanteren. De wetgever schrijft voor dat het gebruikelijk loon van een DGA het hoogste van onderstaande drie bedragen is:

  • 75% (2022) van het loon van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. In 2023 is deze zogenaamde doelmatigheidsmarge 100% geworden;
  • het loon van de meestverdienende werknemer van de B.V. of van een verbonden vennootschap;
  • € 51.000 (het standaardbedrag voor 2023).

Het gebruikelijke loon is gebaseerd op het fiscale loon, dus inclusief bijvoorbeeld de bijtelling van een auto van de zaak of vakantiegeld.

Controleer of uw loon als DGA nog klopt in 2023

We schreven al dat de doelmatigheidsmarge in 2023 verhoogd wordt van 75% naar 100%. Bent u DGA, dan is het een goed moment om te controleren of uw loon nog past binnen de gebruikelijkloonregeling. Is uw gebruikelijk loon gebaseerd op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, dan moet u dit in 2023 verhogen naar 100%.

  • Het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon van een DGA in 2023 is € 51.000.
  • Het gebruikelijk loon van een DGA is minimaal het standaardbedrag, maar kan ook hoger uitvallen.
  • De doelmatigheidsmarge wordt verhoogd van 75% (in 2022) naar 100% in 2023. Dit kan consequenties hebben voor uw gebruikelijk loon als DGA.
Douwe Jansma - Salarisadministrateur
Douwe Jansma
Salarisadministrateur

Kunt u hulp gebruiken bij het vaststellen van het gebruikelijk loon? Of twijfelt u of uw gebruikelijk loon als DGA in 2023 nog wel voldoet? We helpen u daar graag bij, ook bij andere vragen over loongerelateerde zaken. Neem contact op met uw vaste contactpersoon voor de salarisverwerking of stuur een e-mail met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer naar [email protected]