Blog: Dit moet u weten over bevallings- en zwangerschapsverlof

Is één van uw medewerkers zwanger?

Dan hebben zij en haar partner recht op verlof. In vier blogs vertellen we u hoe het zit. Deze blog gaat over zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de zwangere werkneemster. Als werkgever moet u hiervoor een aantal zaken regelen. We leggen uit hoe het precies zit met zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. En we zetten op een rijtje wat u en uw werkneemster moeten doen.

Het verschil tussen zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Zwangerschapsverlof is het verlof voorafgaand aan de bevalling en op de dag van de bevalling zelf. Bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling. Een zwangere werkneemster heeft in totaal recht op zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Is ze in verwachting van een meerling, dan zijn dat zelfs twintig weken.

Zwangerschapsverlof vier weken voor uitgerekende datum

Een werkneemster die zwanger is, gaat maximaal zes weken en minimaal vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum met zwangerschapsverlof. Verwacht ze een meerling? Dan gaat ze maximaal tien weken en minimaal acht weken van te voren met verlof. Goed om te weten: een zwangere medewerker is zelfs verplicht om in de laatste 28 dagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum met verlof te gaan.

Het bevallingsverlof deels gespreid opnemen

Na de bevalling, heeft de medewerker recht op tien tot twaalf weken bevallingsverlof. De eerste zes weken na de bevalling staan vast. De medewerker mag de rest van het bevallingsverlof verspreid opnemen over een periode van maximaal dertig weken. Zij moet dit uiterlijk drie weken voor de uitgerekende bevallingsdatum bij u aangeven. De duur van het verlof, de uitkering en de manier van uitbetalen blijven hetzelfde.

Bevallen voor of na de uitgerekende datum

Komt de baby later dan de verwachte bevallingsdatum? Dan telt u die extra dagen op bij het verlof van zestien weken. De totale verlofperiode duurt dus langer dan zestien weken. Bevalt uw medewerker eerder dan verwacht? Dan telt u de gemiste dagen van het zwangerschapsverlof op bij het bevallingsverlof. De totale verlofduur blijft zestien weken.

Wat uw zwangere medewerker regelt

  • Ze levert een zwangerschapsverklaring bij haar werkgever aan.
  • Ze geeft aan wanneer zij het zwangerschapsverlof wil laten ingaan. Ze moet dit uiterlijk drie weken voor de ingangsdatum van haar zwangerschapsverlof melden.
  • Ze meldt de bevalling binnen twee dagen na de dag van de melding bij haar werkgever.

Wat u als werkgever regelt

  • Vraag vier tot twee weken voor de start van het zwangerschapsverlof voor uw medewerker een WAZO-uitkering aan.
  • Stel de einddatum van het bevallingsverlof vast.
  • Informeer de medewerker dat ze haar bevallingsverlof deels gespreid mag opnemen.
  • Zwangerschapsverlof is het verlof voorafgaand aan de bevalling en op de dag van de bevalling zelf.
  • Bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling.
  • Zwangerschapsverlof en -bevallingsverlof duurt in totaal zestien weken. Bij een meerling is dat twintig weken.
  • Zwangerschapsverlof kan zes tot vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum ingaan. Bij een meerling is dat tien tot acht weken.
Bas Reitsma - Loonadviseur
Bas Reitsma
Loonadviseur

Meer weten?

Heeft u behoefte aan advies over de aanvraag van een WAZO uitkering? De medewerkers van onze HR++ afdeling helpen u graag om u hierin te ondersteunen of te adviseren.

Contact