Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingegaan. Deze wet heeft als doel om de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner te maken. Daardoor hebben oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid gekregen. Ook is het voor werkgevers nu financieel aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden door de introductie van de hoge en lage WW-premie.

Verschil hoge en lage WW-premie

In 2023 is de hoge WW-premie 7,64% van het SV-loon en de lage WW-premie 2,64%. Werkgevers mogen de lage WW-premie alleen toepassen bij werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een vast aantal roosteruren per week. Heeft een werknemer een nulurencontract of een min-/max-contract, dan geldt de hoge WW-premie, ook al is de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst. Een uitzondering geldt voor werknemers jonger dan 21 jaar die minder dan 12 uur per week werken en BBL-leerlingen. Voor hen mogen werkgevers de lage WW-premie gebruiken, ook als ze een tijdelijk contract hebben.

Een schriftelijke arbeidsovereenkomst voorwaarde voor lage WW-premie

Voor het toepassen van de lage WW-premie, is een schriftelijke arbeidsovereenkomst in het personeelsdossier nodig. Daarin moeten in elk geval de volgende zaken staan (schriftelijkheidsvereiste):

  • Het contract is voor onbepaalde tijd;
  • Het aantal roosteruren per week;
  • De datum van ondertekening en daarnaast zowel de handtekening van de werkgever als van de werknemer.

Een kloppende arbeidsovereenkomst scheelt u geld

Dit schriftelijkheidsvereiste is erg belangrijk omdat de Belastingdienst bij een looncontrole kan controleren of u de lage WW-premie terecht heeft toegepast. De Belastingdienst vergelijkt de gehanteerde WW-premie met de arbeidsovereenkomsten. Voldoen die arbeidsovereenkomsten niet aan de voorwaarden voor de lage WW-premie, dan geldt alsnog met terugwerkende kracht de hoge WW-premie. En dat kan flink in de papieren lopen. Controleer dus altijd of de arbeidsovereenkomsten aan de schriftelijkheidsvereiste voldoen. Wij krijgen ook graag kopieën van de arbeidsovereenkomsten, zodat we dit in uw dossier vast kunnen leggen.

  • Vanaf 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die de kloof tussen flexibele en vaste contracten moet verkleinen.
  • Het is financieel aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden vanwege de lage WW-premie.
  • Als werkgever mag u de lage WW-premie alleen toepassen als de schriftelijke arbeidsovereenkomst aan een aantal voorwaarden voldoet.
  • Voldoet de schriftelijke arbeidsovereenkomst niet? Dan betaalt u alsnog met terugwerkende kracht de hoge WW-premie. Die is 5% hoger dan de lage WW-premie.
Wiemer Bijma - Salarisadministrateur
Wiemer Bijma
Salarisadministrateur

We helpen u graag verder op weg. Zo kunnen we controleren of u arbeidsovereenkomsten voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. En ook voor andere vragen over arbeidsovereenkomsten, kunt u bij ons terecht. Neem contact op met uw vaste contactpersoon voor de salarisverwerking of stuur een e-mail naar [email protected] onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer.